Резервен фиксатор за двупосочен реставратор Forerew или устройство за възстановяване на дърпане.

Резервен ребрист фиксатор

£9,99Цена