Тази стандартна бутална плоча замества стандартния тласкач, доставян стандартно с двупосочното устройство Forenew Inner Foreskin. Един размер.

Стандартна плоча за изтласкване

£14,99Цена